Strona główna projektu
  O projekcie
  Terminarz projektu
  Dokumenty do pobrania
  Ogłoszenia !!!
  Trening
  Zawody
  Filmy
  Galeria fotograficzna
  Nasi mistrzowie
  Ciekawe linki
  Ciekawostki
  Piszą o nas
   
 

   
   
   
   
   

Wszystkie zdjęcia i teksy

podlegają ochronie prawa autorskiego

(Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.)

My pytamy, ty też możesz zapytać.

 
 
 
 
 
 
 
 

Terminarz projektu

 

Nazwa działania

Planowany termin realizacji

Zakres działania

Lp.

1

 

Propagowanie założeń projektu w środkach masowego przekazu.

Cały okres projektu

Prasa lokalna.

Strony internetowe stowarzyszenia i projektu.

2

Rozbudowa grupy sportowców na grupy wiekowe /kwalifikacja uczniów z gimnazjum 10 beneficjentów i szkół średnich 15 beneficjentów/.

03-16.04.2017            II Tydzień – II Tydzień

Kwiecień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

3

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

17-23.04.2017   III Tydzień Kwiecień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

4

Zajęcia warsztatowe / profilaktyka antyalkoholowa, antynikotynowa i antynarkotykowa/.

17-23.04.2017   III Tydzień kwiecień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

5

Nauka konkurencji technicznych.

 

 

24-30.04.2017   IV Tydzień Kwiecień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Boisko Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

6

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

08-14.05.2017    II Tydzień

 Maj

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

7

Zajęcia warsztatowe / profilaktyka antyalkoholowa, antynikotynowa i antynarkotykowa/.

08-14.05.2017    II Tydzień

 Maj

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

8

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

15-21.05.2017   III Tydzień

 Maj

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. W. Witosa

9

Zajęcia na strzelnicy kulowej w Bychawie. Doskonalenie postaw w karabinie sportowym i pistolecie sportowym.

15-21.05.2017   III Tydzień

Maj

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zarząd powiatowy LOK w Bychawie

10

Nauka konkurencji technicznych - pokonywanie taktycznego toru strzeleckiego, poruszanie się zespołu, likwidacja celów. /Pole paintbalowe Momoty Dolne/.

22-28.05.2017   IV Tydzień

Maj

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

11

Doskonalenie techniki poruszania się z mapą w terenie. /Janów Lubelski - Momoty Dolne/.

22-28.05.2017   IV Tydzień Maj

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

12

Biwak Szkoleniowy - zajęcia poligonowe Poligon Wolica  - Sitaniec, Ośrodek Sprawności Fizycznej 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

29.05.-04.06.2017        I Tydzień Czerwiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

3 Zamoyski Batalion Zmechanizowany

13

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

05-11.06.2017    II Tydzień Czerwiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

14

Zajęcia warsztatowe /profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa/.

05-11.06.2017    II Tydzień Czerwiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

15

Udział w „VII Biegu Partyzantów” doskonalenie współpracy w grupie, test biegowy dla trenujących do zawodów o Puchar Ministra Obrony Narodowej.

05-11.06.2017    II Tydzień Czerwiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza  w Janowie Lubelskim

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Janowie Lubelskim

16

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

12-18.06.2017   III Tydzień

Czerwiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

17

Nauka konkurencji technicznych.

19-25.06.2017 IV Tydzień Czerwiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Boisko Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

18

Szkolenie wysokościowe - pokonanie ścianki wspinaczkowej, zjazd tyrolką, wejście po drabince speleo, doskonalenie technik linowych. /Zoom Natury/.

19-25.06.2017 IV Tydzień Czerwiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zoom Natury

"MAKAR" Paweł Mak

19

Szkolenia dla zwycięzców zawodów MON w roku 2016 - 10 beneficjentów.

03-09.07.2017     I Tydzień

Lipiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Stowarzyszenie wytypowane przez MON

/Fundacja byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN - Lubliniec/

20

Zajęcia na strzelnicy kulowej w Bychawie. Strzelanie z pistoletu maszynowego, strzelba gładkolufowa, pistolet Glock.

07-13.07.2017    II Tydzień Sierpień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zarząd powiatowy LOK w Bychawie

21

Doskonalenie pływania i pokonywania przeszkód wodnych w zespole.

07-13.07.2017    II Tydzień Sierpień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

10 Drużyna WOPR w Janowie Lubelskim Zoom Natury

22

Doskonalenie konkurencji technicznych zgodnie z regulaminem XXIII Zawodów Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej w obsadzie międzynarodowej.

14-20.08.2017    III Tydzień Sierpień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Boisko Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim

OSP Momoty Górne

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Zoom Natury

10 Drużyna WOPR w Janowie Lubelskim

PSP w Janowie Lubelskim

23

Mistrzostwa Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

/Fundacja byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN - Lubliniec/.

14-20.08.2017    III Tydzień Sierpień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Ministerstwo Obrony Narodowej /Fundacja byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN - Lubliniec/

24

Wyjazdy na zawody Bieg „Szlakiem Tygrysa” , „Bieg katorżnika”.

21-27.08.2017    IV Tydzień Sierpień lub Lipiec

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

MOSiR – Orzysz

Klub Biegacza META

25

Nabór uzupełniający do projektu.

04-10.09.2017     I Tydzień Wrzesień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

26

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

11-17.09.2017    II Tydzień Wrzesień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

27

Zajęcia warsztatowe /profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa/.

11-17.09.2017    II Tydzień Wrzesień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

28

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

25.09.-01.10.2017       IV Tydzień Wrzesień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

29

Zajęcia warsztatowe /profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa/.

25.09.-01.10.2017       IV Tydzień Wrzesień

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

30

Wymarsz szkoleniowy doskonalenie posługiwania się mapą i kompasem w terenie.

09-15.10.2017    II Tydzień Październik

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

31

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

16-22.10.2017   III Tydzień Październik

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

32

Zajęcia warsztatowe /profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa/.

16-22.10.2017   III Tydzień Październik

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

33

Wyjazd na strzelnicę kulową – zawody strzeleckie.

06-12.11.2017    II Tydzień Listopad

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

34

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej.

13-19.11.2017   III Tydzień Listopad

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

SK LOK Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

35

Zajęcia warsztatowe /profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa/.

13-19.11.2017   III Tydzień Listopad

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

36

Rozliczenie projektu.

27-30.11.2017    V Tydzień listopad

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS – Janów Lubelski

 


 

 

Dytsponent strony: Dobrowolski Cezary

meill: cd1964@o2.pl